რა არის weedhouse.ge ?

http://weedhouse.ge მხარს უჭერს კანაფის, კანაფის პროდუქტებისა და ყველა სხვა ნარკოტიკული საშუალების ლეგალიზაციას.

კონფიდენციალურობა, კომენტარები

აქ დაწერილი  თქვენი ყველა კომენტარი საჯაროა, მათ შორის შეიძლება ჩანდეს facebook-ის გვერდზე.

Who we share your data with

How long we retain your data

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

კომენტარი